Διεύθυνση: Πάτρα Αχαϊα 26332

Τηλέφωνo: 2610 315500

                  6943492041

E-mail: info@epanda.gr